Tierratgeber Hunde

Ältere Tierratgeber

hundekinder  100_25  hunde
Text: Monika Wegler
Fotos:© Monika Wegler
(komplett 125 Fotos)
Text: Monika Wegler
Fotos:© Monika Wegler
(komplett 320 Fotos)
16.Auflage 2007
Text: Monika Wegler
Fotos: insgesamt 54
davon © Monika Wegler
52 Fotos plus Cover
 Hunde  114_28  032_3
10.Auflage 1999
Text: Monika Wegler
Fotos:© Monika Wegler
(komplett 53 Fotos)
1.Auflage 1991
Text: Monika Wegler
Fotos:© Monika Wegler
(komplett 53 Fotos)
Text: Ulrich Kever
Fotos:© Monika Wegler
(komplett 180Fotos)
 103_26  046_12  045_11
8.Auflage 2008
Text: K.Schlegel-Kofler
Fotos:© Monika Wegler
(komplett 141Fotos)
1.Auflage 1997
Text:K.Schlegel-Kofler
Fotos:© Monika Wegler
(komplett 138 Fotos)
Text: Gerd Ludwig
Fotos:© Monika Wegler
(komplett 62 Fotos)
 049_18  040_13  115_29
Text: H. Hegewald-Kawich
Fotos:© Monika Wegler
(komplett 73 Fotos)
5.Auflage 2003
Text: B. Schneidermann
Fotos:© Monika Wegler
(komplett 45 Fotos)
1.Auflage 1994
Text: B. Schneidermann
Fotos:© Monika Wegler
(komplett 45 Fotos)
 044_10  030_2  047_16
Text: H. Hegewald-Kawich
Fotos:© Monika Wegler
(komplett 51 Fotos)
Text: H. Antesberger
Fotos: insgesamt 25
© Monika Wegler
14 Fotos plus Cover
Text: K. Schlegel-Kofler
Fotos:© Monika Wegler
(komplett 55 Fotos)
 034_5  035_6  058_22
Text: A. Kirchbaumer &
J. Grünn
Fotos: © Monika Wegler
(komplett 18 Fotos)
Text: Leni Fiedelmeier
Fotos:© Monika Wegler
(komplett 23 Fotos)
Text:H. Hegewald-Kawich
Fotos: insgesamt 76
© Monika Wegler
40 Fotos plus Cover
 038_8  030_2  048_17
Text:Uwe Streitferdt &
Christine Metzger
Fotos: insgesamt 61
© Monika Wegler
48 Fotos plus Cover
Text:H.- J. Ullmann
Fotos: insgesamt 57
© Monika Wegler
8 Fotos plus Cover
Text:Linda Waniorek
Fotos: insgesamt 60
© Monika Wegler
12 Fotos plus Cover
 052_19  056_20  033_4
Text: Gerd Ludwig
Fotos: insgesamt 40
© Monika Wegler
21 Fotos
Text:B. Eiler-Overbeck
Fotos: insgesamt 41
© Monika Wegler
17 Fotos plus Cover
Text: Ulrich Klever
Fotos:© Monika Wegler
(komplett 72 Fotos)
 099_24  042_15
Text: Susanne Bönisch
Fotos:© Monika Wegler
(komplett 107 Fotos)
Text: Petra Stein
Fotos:© Monika Wegler
(komplett 24 Fotos)
 041_14  060_23
Text: Petra Stein
Fotos: insgesamt 26
© Monika Wegler
21 Fotos
Text: Immanuel Birmelin
Fotos: insgesamt 78
© Monika Wegler
24 Fotos